Vrući napici potiču toplije emocije

Ako želite pridobiti nekoga, pokušajte mu dati šolju vrućeg napitka, kažu američki istraživači. Eksperimenti su pokazali da su ljudi skloniji ocijeniti stranca dobronamjernim i povjerljivim dok u rukama imaju šoljicu tople kafe.

Prema studiji objavljenoj u Study reports, volonteri su ocijenili ljude čak za 11% toplijim nakon što su držali u ruci topao napitak u poređenju sa hladnim. Toplota napitka je također uticala i na sebičnost samih učesnika. Tokom jednog eksperimenta, 41- jednom dobrovoljcu je data šoljica vrućeg napitka dok su se kretali iz predvorja prema laboratoriju. Istraživači su zatim od volontera tražili da pročitaju listu karakternih osobina izmišljene osobe, te da istu ocijene na skali od 1 do 7, ovisno o tome koliko je “toplo” ili “hladno” doživljavaju.

Volonteri koji su držali šoljicu vrućeg napitka su u znatno većem broju bili skloni okarakterizirati osobu kao topliju. Ipak, toplota napitka nije imala utjecaj na odgovor učesnika prilikom prosuđivanja drugih karakternih osobina izmišljene osobe.

Sebičnost

U drugoj studiji, istraživači su izveli eksperiment koristeći tople i hladne terapeutske jastučiće koje je 53-je ljudi držalo u rukama u uvjerenju da je u pitanju procjena medicinskog proizvoda. Nakon što su popunili upitnik o jastučićima, ponuđen im je izbor – uzeti piće za sebe ili vaučer koji mogu pokloniti prijatelju. Ispitanici koji su držali hladni jastučić su bili skloniji da izaberu poklon za sebe, za razliku od onih koji su držali topli jastučić i koji su radije birali poklon za prijatelja. To nije bio prvi slučaj da su se toplota i emocije dovodile u vezu – nedavna studija je ustanovila da osobe koje su usamljene imaju naglašeniji osjećaj hladnoće./ da je usamljenim osobama hladnije. Istraživači kažu da rezultati sugeriraju da kada se govori o tome da je neko „ topao „ to nije samo prosta metafora nego i doslovni opis emocija kao što je povjerenje, koje se prvi put doživljava između majke i djeteta tokom djetinjstva.

“Kada pitate da li je neko topla ili hladna osoba, obje imaju temperaturu 98,6 Farenheit (37 Celzius),” izjavio je Američki psiholog, profesor John Bargh sa Yale univerziteta.  “Ovi izrazi podrazumijevaju primitivno poimanje pojma biti topao ili hladan.”

Dodao je da je snaga uticaja temperature na procjenu karaktera poduprijeta skorašnjim studijama koje su se bavile oslikavanjem mozga.

“Tjelesni osjećaj toplote nam može omogućiti da druge ljude vidimo kao toplije, ali također utiče da i mi sami postanemo topliji, darežljiviji i puni povjerenja” – izjavio je.

Dr Simon Moore, predavač psihologije na Metropolitan univerzitetu u Londonu, kaže da je došao do vrlo sličnih rezultata u drugim vrstama eksperimenata.

Primjera radi, ljudi koji su dobili zadatak da upamte određeni broj riječi, postizali su bolje rezultate ako su im date “toplije” riječi.

“To je prosta logika – topliji osjećaji su prijatniji od hladnih, samim tim ako se osjećate prijatno, lako ćete taj osjećaj prenijeti na bilo šta drugo.”

Dodao je: “Bilo bi jako interesantno prvo uraditi testiranje nečije ličnosti – uvjeren sam da što je ta osoba podložnija sugestijama, utoliko bi bio i jači uticaj vrućeg ili hladnog napitka.”

Istraživanje koje je provela Velika Britanija za Nacionalnu Lutriju dovelo je do zaključka da su prijateljstva ključ  za sreću. Ljudi koji imaju najmanje 10 bliskih prijatelja imaju veću mogućnost da budu sretni od onih koji imaju manje od 5.

Priča preuzeta od BBC NEWS:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/health/7688315.stm
Objavljeno: 2008/10/24 09:39:08 GMT
BBC MVIII